Till innehåll på sidan
Myndighetssamarbete i vandringsutställningen Rädd eller beredd. Foto: Karin Olli-Nilsson

Bra att ha i händelse av en kris eller krig – från utställningen Rädd eller beredd. Foto: Karin Olli- Nilsson (CC BY)

Myndighetssamarbete i vandringsutställningen Rädd eller beredd

Rädd eller beredd är en vandringsutställning om beredskap för kriser och krig. Utställningen är interaktiv och upplevelsebaserad och pågår fram till januari 2025.

Vandringsutställning är gjord för gymnasieskolan och är i form av en mörk container. Den som kliver in får träna på överlevnad och på att lösa problem i olika krissituationer. Containern med utställningen turnerar Sverige runt och står uppställd vid olika gymnasieskolor. Utställningen startade hösten 2022 i Östersund och höstens kommande anhalter är Stockholm, Katrineholm och Linköping.

Ett myndighetssamarbete

Utställningen är ett resultat av flera myndigheters samarbete. Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är ägare av utställningen. Den är framtagen i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad i Visby skapade utställningen förra året.

Syftet med utställningen

Syftet med utställningen är att öka kunskapen om Sveriges säkerhet och beredskap ur ett individperspektiv. Det är också att öka medvetenheten om det egna ansvaret och hur du själv kan bidra vid svåra påfrestningar.

Läs mer