Till innehåll på sidan
Illustrationen för FNs globala mål 11 med en park i bakgrunden

Bild: Formas

Mål 11-veckan med hållbara städer och samhällen i fokus

Mål 11-veckan är en digital mötesplats för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och för att skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen. Mål 11-veckan tar avstamp i arbetet med Agenda 2030 och det globala målet om hållbara städer och samhällen, mål 11.

Under en vecka förmedlas kunskap, exempelvis om hur den byggda miljön kan klimatanpassas, vad universell utformning betyder för planeringen av miljöer och vad den senaste forskningen säger om hur vi kan ställa om till ett hållbart transportsystem.

De tre första dagarna består av en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmål. Den senaste forskningen presenteras liksom exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare. Det blir såväl interaktiva workshops som paneldiskussioner och föreläsningar.

På eftermiddagen torsdag 22 oktober avslutas Mål 11-veckan i ett sammanfattande program med fokus på möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen

Veckan arrangeras av Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer tillsammans, med totalt 19 ingående organisationer. Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar och bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle. Rådet för hållbara städer är ett forum med elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen. Rådet ska stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som handlar om långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.