Till innehåll på sidan
Kulturarv med på listan över viktiga samhällsfunktioner

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ett exempel på kulturarv som tagits upp på MSB:s lista. Foto: Annika Ragnarsson/Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Kulturarv med på listan över viktiga samhällsfunktioner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen reviderat sin lista över viktiga samhällsfunktioner. I samband med uppdateringen i augusti 2023 finns nu även kulturarv upptaget på listan. Listan samlar de samhällsfunktioner som anses nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet – i vardag såväl som under kris och krig.

Målgrupp för listan är statliga myndigheter, kommuner, regioner samt övriga aktörer så som berörda näringsidkare och frivilligorganisationer utifrån ansvarsprincipen och de uppgifter de har kopplat till att stärka samhällets beredskap. Hittills har kulturarvet och dess beredskap inte funnits med som en viktig samhällsfunktion, men nu finns även kulturarv upptaget på listan. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arkiv och bibliotek är exempel på kulturarv i listan som MSB har sammanställt.

Kulturarv viktig samhällsfunktion

Kulturarvet tar plats under kategorin ”Demokrati och beredskap” i listan. I samma grupp finns samhällsfunktioner som bland annat beredskap och krishantering, psykologiskt försvar, nyheter och samhällsinformation samt personalförsörjning under höjd beredskap.

Så här skriver MSB om kulturarv i sin lista över viktiga samhällsfunktioner:

”Den viktiga samhällsfunktionen avser förmågan att samla in, skydda och bevara det materiella, immateriella och digitala kulturarvet och dokumentation av kulturarvet samt upprätthålla verksamheter vid museer, bibliotek och arkiv. Exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller och säkerställer funktionen är delar av verksamheterna vid museer, bibliotek och arkiv samt skydd respektive undanförsel av kulturmiljöer och kulturföremål så som historiska samlingar, fornminnen, kyrkliga kulturminnen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.”

Stärker kulturarvets roll i skarp planering

Riksantikvarieämbetet är en av flera myndigheter som det senaste året samverkat med MSB i arbetet med den uppdaterade listan.

En stärkt beredskapsplanering för kulturarvet är en av Riksantikvarieämbetets prioriteringar. Nyligen redovisade myndigheten också regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.

Läs mer