Till innehåll på sidan
Collage av bilder, man ser natur, en bra och männsikor

Bild: ArkDes

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2021

Den 14 oktober bjuder Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd bjuder in till en digital konferens på temat Gestaltad livsmiljö och demokrati. Medverkar gör bland annat Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, Riksarkitekt Helena Bjarnegård, Helle Søholt från Gehl arkitekter i Köpenhamn och Liza Fior som är grundare av MUF architecture/art i Storbritannien.

Utgångspunkten för konferensen är att visa hur formandet av våra livsmiljöer spelar en avgörande roll för i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Denna dag läggs ett extra stort fokus just på den sociala hållbarheten och kopplingen till frågor om demokrati och delaktighet. Under dagen lyfts goda exempel på projekt som kan visa vägen för fler att arbeta med att mer medvetet gestalta våra gemensamma miljöer.

Syftet med konferensen är att årligen samla alla som arbetar med utformningen av våra livsmiljöer för ett gemensamt kunskapsutbyte. På årets digitala heldagskonferens undersöks olika aspekter av demokratin i relation till gestaltad livsmiljö från teman som invånares delaktighet, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i de miljöer vi skapar, utvecklar och bevarar.

– Vår tids stora utmaning handlar om att skapa inkluderande, berikande, meningsfulla, demokratiska och hållbara platser för alla. För att lyckas med detta behöver vi låta arkitektur-form-, design-, konst- och kulturarvsfrågor ta plats i utvecklingen av samhällen runt om i landet. I omställningen till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle står formandet av våra livsmiljöer i centrum. Livsmiljöer där allt till syvende och sist ska äga rum och som människor ska kunna vara stolta över i generationer, säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Marja-Leena Pilvesmaa, chef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Kieran Long, överintendent, ArkDes, Patrick Amsellem, Direktör på Statens konstråd som leder de fyra myndig¬heternas arbete med att förverkliga målet för politikområdet gestaltad livsmiljö.

Förra året var intresset för konferensen rekordstort med 1700 anmälda och nu hoppas arrangörerna att ännu fler som arbetar med utformning av våra livsmiljöer, beställare och politiker från hela landet ska vara med. Medverkar gör både internationella talare och talare från kommuner, akademin, föreningar och konstnärer i Sverige.

Konferensen är en av de åtgärder myndigheter i Rådet gör tillsammans för att skapa förutsättningar för de som skapar, utvecklar och förvaltar miljöer i Sverige. Detta är en del av starten på det omfattande arbetet som handlar om att höja ribban vad gäller kvalitet och hållbarhet i våra livsmiljöer.

Se konferensen i efterhand

Via ArkDes webbplats kan du se konferensen i efterhand –

 

Anmälan

Se hela programmet och anmäl dig via Arkdes webbplats – Anmälan confetti events

Om Gestaltad livsmiljö

Politik för gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.

Årlig konferens om våra gestaltade livsmiljöer

Med avstamp i politiken för gestaltad livsmiljö arrangerar Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd sedan 2020 en årlig gemensam konferens. Syftet är att inspirera, men även att ge deltagaren teoretisk fördjupning och visa lärande exempel. Programmen omfattar såväl svenska som internationella talare. Konferenserna riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå eller som privat aktör.

Sedan 2021 presenteras Årets strålkastare på konferensen. Myndigheterna vill på detta sätt uppmärksamma lokala och regionala aktörer som i sitt arbete belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv och som därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.