Till innehåll på sidan

Webbinarium: Grönplanera! om kommunal grönplanering i praktiken – Genomförande

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till tre inspirationsseminarier under våren 2022 på temat grönplanering och grönplaner. På seminarierna kommer olika kommuner medverka och dela med sig av sina erfarenheter och konkreta arbete med grönplanering och grönplaner.

 

31 mars

Dialog och förankring

Grönplanering är ett samarbete där en bra dialog och förankring är en framgångsfaktor. På viket sätt skapas en god dialog, samsyn och förankring i arbetet?  Anmäl dig här (invajo.com)

 

28 april

Kartläggning och analys

Kartläggning av grönstrukturens värden ger underlag för prioriteringar och avvägningar för en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning. Vilka kartläggningar är användbara, hur tas de fram, och hur blir de bra beslutsunderlag?

Anmäl dig här (invajo.com)

 

25 maj

Genomförande

Ett välplanerat genomförande av grönplanen, i dialog och samverkan med olika aktörer kan bidra till en utveckling av grönstrukturens värden. Men hur blir det verkstad? Hur kan de gröna strategierna förverkligas?

Anmäl dig här (invajo.com)

 

Kontakt: Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket eller Linn Lagerberg, Naturvårdsverket

Du kan också läsa mer i Naturvårdsverkets kalendarium (naturvardsverket.se)