Till innehåll på sidan

Växa hållbart i Malmö

Malmö har genomgått en omställning från industristad till en blomstrande kunskapsstad med ett kraftigt växande näringsliv. Samtidigt bor en av fem Malmöbor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Staden har under en lång tid samarbetat med civilsamhället för att bland annat skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Det har gått tio år sedan Malmökommissionen lämnade sin slutrapport. Nyligen lämnade även Tillväxtkommissionen förslag för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Vilka möjligheter och utmaningar står Malmö inför i dag och hur kan vi ta vara på synergier mellan verksamheter?

Få inspiration av Malmös resa och ge dig ut på ett spännande platsbesök där vi lär och gör tillsammans med ansvariga för framgångsrika satsningar. Förmiddagen sänder vi även digitalt.

Det är ett begränsat antal platser för fysiskt deltagande, som börjar kl 9:00.

Mer information och anmälan: https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/vaxa-hallbart-malmo-2024/