Till innehåll på sidan

Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning för klimatneutrala städer

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med temat Rättvis energiomställning för klimatneutrala städer!

Energisystemet behöver ställas om för att fasa ut fossila bränslen och uppnå klimatneutralitet. För att skapa en resilient, säker och rättvis energiomställning behövs nya former av energiproduktion som kombinerar storskalig, centraliserad produktion med småskalig, decentraliserad produktion på nya sätt. Detta systemskifte innebär utmaningar och möjligheter. När vi fokuserar på att få på plats nya tekniska system och effektivisera energianvändningen behöver vi samtidigt beakta hur det påverkar människors ekonomiska och sociala situationer och livsmiljöer.

Under detta Transition Lab Forum fördjupar vi oss i hur kommunen, tillsammans med andra aktörer, kan säkerställa en rättvis och hållbar energiomställning. För vem/vilka byggs nya smarta, flexibla energisystem? Hur ser vi till att energiomställningen skapar ett gott liv för alla och blir socialt hållbar? Hur kan omställningen ske inom planetens resursramar? Vilken roll spelar energigemenskaper och energipositiva stadsdelar i denna utveckling? Hur kan en kommun göra en lokal energiplanering som inkluderar en rättvis och klimatneutral energiomställning?

Vi fördjupar perspektiven kring temat som en del av resan mot klimatneutrala och hållbara städer 2030. Vi utforskar hur olika aktörer, som kommuner, kommunala bolag, övrigt näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare, kan mobilisera för snabbare omställning. I Sverige och Europa mobiliserar många aktörer för klimatneutrala städer 2030. För att lyckas behöver vi testa, utvärdera, och lära oss av varandra.

Sändningen kan ses via denna länk. Anmäl dig för att få mejlpåminnelse och länken direkt till livesändningen den 13 juni via denna länk.