Till innehåll på sidan

Seminarium: Kan människans minnen bidra till framtidens platsutveckling?

Vilken betydelse har våra minnen och berättelser för en plats identitet? Och hur kan de användas när platser utvecklas och förändras? I detta samtal diskuterar forskare och praktiker vilken betydelse berättelser kan få för framtida stadsutveckling, hur vi kan arbeta med detta perspektiv och vilka hinder som finns på vägen.

– Platsutveckling och stadsplanering handlar om att skapa goda förutsättningar för mänskligt liv, men ibland uppstår ett glapp mellan människorna och det nya som byggs, säger Elisabeth Högdahl, etnolog och forskare på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Samtalet baseras på erfarenheter från forskningsprojektet ”Bygga och utveckla plats genom mänskliga minnen” som drivits av Lunds universitet i samverkan med Helsingborgs stad och Järfälla kommun. Resultatet har blivit den digitala metodlådan Minnesplaneringsmetoder (MPM), vilken kan användas som ett verktyg för att samla in, skapa underlag och skapa platser utifrån minnen och berättelser.

Programpunkten vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av platsutveckling, stadsplanering och stadsbyggnad.

Medverkande:

  • Ola Thufvesson, forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet
  • Ami Cvitan Trellman och Malin Hellman, översiktsplanerare på Helsingborgs stad
  • Ingela Isaksson och Agneta Danielsson, planarkitekt och kulturchef, Järfälla kommun
  • Annika Andersson, byggnadsantikvarie, White arkitekter
  • Daniel Lisskar, arkitekt, White arkitekter
  • Anja Petersen, forskare och pedagog Kulturförvaltningen Helsingborg
  • Elisabeth Högdahl, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet