Till innehåll på sidan

Konsumtionskompassen – ett verktyg som illustrerar klimatpåverkan från hushållens konsumtion.

Sverige har nyligen föreslagit ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp. SEI lanserar nu Konsumtionskompassen som illustrerar och analyserar klimatpåverkan på kommunal nivå från hushållens konsumtion.

Sveriges utsläpp från vår konsumtion är i dag nio ton per person och år. Dessa måste minska kraftigt till omkring ett ton per person och år 2050, det globala genomsnitt som FN:s klimatpanel IPCC har fastställt vara nödvändigt för att vi ska nå Parisavtalets mål.

SEI har i samarbete med företaget InsightOne, Kalmar och Umeå kommun utvecklat ett digitalt verktyg som kan användas av Sveriges kommuner för att illustrera, analysera och minska utsläppen från sin konsumtion ner på postnummernivå.

Representanter från SEI, Naturvårdsverket, Klimatkommunerna, Kalmar och Umeå kommun deltar. Eventet hålls online via Teams Live samt spelas in, registrering är nödvändig för deltagande.

Se hela programmet och anmäl dig SEI lanserar kompass för konsumtion Biljetter, tors, 28 apr. 2022 vid 10:00 | Eventbrite