Till innehåll på sidan

Konferens: Leken först – planering och gestaltning av barns utemiljöer

Välkommen till två dagar i Örebro med kunskapshöjande föreläsningar, spännande samtal och fältbesök till stadens lekotoper.
Vi går från vision till verkstad och visar exempel på hur lekmiljöer med hög kvalitet kan bli verklighet.

Vi riktar oss till dig som planerar, utformar eller förvaltar utemiljöer för barn och unga. Konferensen vill fördjupa samtalet om hur man kan arbeta med ökad samverkan inom kommunal verksamhet och hur man kan involvera konstnärer och forskare. Studiebesök ingår där du guidas av kunniga kollegor i Örebros lekotoper.

Teman

 • Den livsviktiga leken
 • Grönare lekmiljöer
 • Konstnärligt medskapande
 • Rikare utemiljöer i skola och förskola
 • Boverkets nya vägledning för utemiljöer vid skolor och förskolor

Talare (fler tillkommer!)

 • Ulrika Åkerlund, Boverkets nya vägledning för utemiljöer vid skolor och förskolor
 • Peter Gray, professor i psykologi vid Boston college, forskar om vikten av lek i barns utveckling och koppling lek och lärande
 • Penny Wilson, Assemble studio i London, om rollen som playworker och om Londons största popup-lekplats Play KX vid Kings Cross
 • Raphaëlle Thiollier, projektledare Cours OASIS – storskalig förgröning av skolgårdar i Paris
 • Sara Stiber, barnkulturdesigner på Växtvärket i Malmö
 • Pernilla Wåhlin Norén, om arkitekturkollo Borlänge.
 • Mimmi Beckman, planerare på parkenheten, om Örebros lekotoper
 • Moderator: Titti Olsson, SLU Movium

Om konferensen och anmälan på Eventbrites webbplats

Arrangör: Arwidssonstiftelsen, Boverket, SLU Tankesmedjan Movium, Statens konstråd, Arkitektur- och barnrådet Sveriges arkitekter och Örebro kommun