Till innehåll på sidan

Hur får vi fler företag och offentliga verksamheter att delta i europiska innovationsupphandlingar?

Välkommen till ett nytt webbinarium i serien ”I fokus – om innovation och upphandling”! Denna gång berättar projektet ”PCP Boost” om hur de utvecklat verktyg för att stödja svenska företag som vill delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med offentliga aktörer runtom i Europa. Vi får även möta svenska deltagare i europeiska PCP-projekt inom ramen för Horisont 2020.

Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. EU:s finansiering syftar till att minska gapet mellan efterfrågan på lösningar som adresserar gemensamma samhällsutmaningar och tillgången till nya lösningar. Så hur ser vi till att Sveriges offentliga aktörer och svenska företag ökar sitt engagemang i europeiska innovationsupphandlingar?

Medverkande:

 • Ioannis  Amarantidis, Region Jämtland Härjedalen
  Projektet INCAREHEART
 • Andreas Lundquist, Glesbygdmedicinskt centrum, Region Västerbotten
  Projektet TIQUE
 • Niclas Forsling, Region Västerbotten
  Projektet CRANE
 • Magnus Wallengren, Region Skåne
  Projektet CAREMATRIX
 • Marie-Louise Eriksson, Ideon Innovation
  Projektet PCP Boost
 • Nina Widmark, Vinnova
 • Linda Swirtun, Afori, Arenan för innovationsupphandling

Arrangör: Vinnova, Ideon Science Park – Ideon Innovation och SwelifeDigitalt, Digitaltmån

Webbinarieserien ”I Fokus – om innovation och upphandling” genomförs av Vinnova i samverkan med Afori, Upphandlingsmyndigheten och PRV Patent- och registreringsverket.

Vad betyder PCP?
PCP (PreCommersial Procurement) Förkommersiell upphandling är en metod som används för att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster. Det handlar om att flera leverantörer ansöker om att delta i ett forsknings- och utvecklingsarbete, där utveckling av koncept och idéer sker i flera olika faser.
Tips om förkommersiell upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Vad är PCP Boost?
Pilotprojekt för att öka det svenska företagsdeltagandet i europeiska innovationsupphandlingar som har hjälpt svenska företag att delta i fyra europeiska förkommersiella upphandlingar inom hälsoområdet och som koordineras av tre svenska regioner.

Läs mer om PCP Boost

Anmäl dig senast den 13 mar