Till innehåll på sidan
Gröna löv måt blå himmel

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålen

För tredje året bjuder Trafikverket in till transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och i år är temat elektrifiering av resor och transporter. Trafikverket söker också genomförda åtgärder som ger stor klimatnytta inom; transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon och farkoster inklusive elektrifiering, samt förnybara och hållbara drivmedel. Bidra med de bästa lösningarna senast 15 maj. Anmälan är också öppen. Läs mer på Trafikverkets webbplats – Vi söker era bästa lösningar inom fossilfria transporter – Trafikverket

Konferensen startar med en analys av transportsektorns utsläpp inklusive pandemins effekter. Vi erbjuder sedan valbara fördjupningar inom elektrifiering av resor och transporter med fokus på klimatnytta i närtid. Elektrifiering en nyckelåtgärd för att nå klimatmålen.

Två av våra talare är Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Grönt ljus 2030 hålls onsdagen den 22 september. Preliminärt klockan 09.00 – 12.00.

Digital konferens med möjlighet att interagera med de andra deltagarna och talarna.

Moderator: Sven Hunhammar, miljödirektör Trafikverket