Till innehåll på sidan

Digitalt seminarium: Samhällsplanering för omställning

Du får ta del av tre nyligen finansierade forskningsprojekt som på olika vis ska utforska hur den svenska samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda än idag för att bidra till hållbar omställning av städer och samhällen.

De projekt som presenteras på seminariet finansierades i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 2) – Formas. Totalt finansierades 19 projekt i denna utlysning. Projekten förväntas bidra med ökad kunskap och nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för verklig omställning till hållbara samhällen.

Läs mer om alla finansierade projekt

Läs mer om seminarieserien

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Seminariet sänds via Zoom, ange möteskod: 653 9607 2937 eller klicka här Länk till annan webbplats. för att ansluta till seminariet.