Till innehåll på sidan

Digital kickoff för EU:s regionalfond 2021–2027 – Stockholm

Inom kort lanseras den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden), men vad innebär det? Vad är nytt och vilka möjligheter finns? Inom vilka områden kommer ni att kunna söka finansiering? Anmäl dig till vår digitala kickoff för att få veta mer.

Programperioden 2021–2027 har som tidigare en tydlig inriktning på innovation, forskning, företagande, kompetensutveckling och digitalisering. Den här perioden ökar fokus på hållbarhet och målen i Agenda 2030. Det innebär bland annat att projekten ska bidra till bättre miljö, jämställdhet och mångfald. Dessutom innefattar perioden nya specifika mål. Till exempel ska fondens pengar gå till att utveckla smart specialisering. Men vad innebär smart specialisering i Stockholmsregionen och hur utvecklar vi det tillsammans?

Från Tillväxtverket medverkar Patrik Sällström, chef för Europeiska regionalfonden, och Lisa Kareliusson, programansvarig för Europeiska regionalfonden i Stockholm, för att samtala om möjligheterna, nyheterna och målen i Regionalfonden under den här perioden. Även Nationella regionalfondsprogrammet medverkar för att berätta om sitt program och vilka möjligheter det ger.

Från Strukturfondspartnerskapet deltar Charlotte Broberg, ordförande, och Evert Kroes, sekreterare. Strukturfondspartnerskapet med representanter från politik, akademi, näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer, beslutar om prioriterade projekt i regionen. Tillsammans med Gustav Hemming, regionråd med inriktning på tillväxt och samhällsplanering, och Jonas Ivarsson, planerare inom näringsliv och innovation i Region Stockholm, berättar de om regionens utvecklingsstrategi, utmaningar och mål. De visar också hur de hänger ihop med Regionalfondens finansiering, och vilka möjligheter till projekt det ger.

Vi kommer också att förklara hur utlysningar, ansökningar och bedömningar går till, och presentera förbättringar som gör det lättare att planera projekt och genomföra sin ansökan. Dessutom kommer vi visa nyttan av tidigare projekt och hoppas kunna bjuda på mycket inspiration!