Till innehåll på sidan
Illustration till Innovationsveckan 2023. Bild: Clemens van Lay, Unsplash

Innovationsveckan 2023!

Femårsjubileum! Nu sätter vi igång planeringen för årets Innovationsvecka. Som alltid kommer den gå av stapeln första veckan i oktober, i år blir det 2-6 oktober.

I år kommer vi ha särskilt fokus på det värdeskapande innovationer bidrar till i såväl verksamheter som i samhället som helhet. Har du några intressanta exempel på lösningar, nya arbetssätt eller något ni slutat göra som skapat värde? Upplägget blir som vanligt att du bidrar genom att arrangera ditt eget event, vi bidrar med en plattform och publicerar vårt gemensamma program.

Välkommen att skapa Innovationsveckan tillsammans med oss!

Innovationsveckan i korthet

 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder en plattform för gemensamma program där alla registrerade aktiviteter är sökbara.
 • Pågår 2-6 oktober över hela Sverige.
 • De medverkande skapar programmet för veckan tillsammans.
 • Över 100 aktiviteter blev arrangerade under Innovationsveckan 2022. De flesta var digitala.
 • Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan.
 • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
 • Arrangörerna skapar och ansvarar själva för sina program och aktiviteter.
 • Registrering av aktiviteter kan ske fram tills veckans genomförande.
 • Det är gratis att anmäla sig.

För deltagare:

 • Alla är välkomna att ta del av Innovationsveckans aktiviteter.
 • Arrangören besvarar alla frågor kring ett arrangemang.
 • Om ett event kräver anmälan framgår det av programmet.
 • Arrangörerna publicerar programmet i augusti. Det växer hela vägen fram till veckan startar.

Login | Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.