Till innehåll på sidan
Innovationsplattformar för hållbara matsystem. Foto: Unsplashed

Innovationsplattformar för hållbara matsystem

Nu finansierar Vinnova åtta innovationsplattformar för att skapa innovation på systemnivå, för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. De ska exempelvis stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner, hitta nya sätt för att Sverige ska bli mer självförsörjande. Plattformarna ska också utveckla de platser där konsumenter möter mat. Totalt 28 miljoner får plattformarna under den första etappen på 18 månader.

Forskningen är tydlig och branschen är enig. Matsystemet behöver ställas om för att bli hållbart för både människa och miljö. Syftet med satsningen ”Ett nytt recept för matsystemet” är att bidra till den transformationen. I satsningen jobbar en bredd av aktörer och kompetenser tillsammans i en innovationsplattform med fokus på några ambitiösa omställningsmål. Plattformarna består av minst tre organisationer och ska bidra till experimenterande och utforskande av nya metoder och arbetssätt.

– Det finns en fragmentisering i livsmedelssystemet och en brist på gemensamma mål. Utvecklingen inom livsmedelssystemet pågår, men det går alldeles för långsamt. Vi behöver större möjligheter att få vara djärva och testa nytt. Innovation är centralt för att åstadkomma ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem, men det räcker inte med att effektivisera och göra det vi gör bättre. Vi behöver göra annorlunda och mer radikalt, säger Anna Löfgren Wilteus, utlysningsansvarig på Vinnova.

Samarbete med Tillväxtverket

Satsningen sker i samarbete med Tillväxtverket som nu kraftsamlar ihop med Vinnova. Arbetet utgår från åtta djärva och inspirerande mål, så kallade missioner, för ett hållbart matsystem. Med utgångspunkt i missionerna ska de aktörer som finansieras mobilisera resurser och engagemang hos andra aktörer och företag i det svenska livsmedelssystemet. Tillsammans ska aktörerna leda utvecklingen i att ta fram framtidens goda, hälsosamma och hållbara mat.

– Innovation är avgörande för att säkra en hållbar och resilient matförsörjning. Inte minst på en global marknad i snabb förändring och för internationell konkurrenskraft. Tillsammans med Tillväxtverket vill vi skapa förutsättningar att öka takten i omställningen, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Förutom Vinnovas finansiering av innovationsplattformarna, möjliggör även Tillväxtverket med sin finansiering innovationsdrivna insatser på regional nivå.

Länk: