Till innehåll på sidan
Stockholm by night. Foto: Mostphoto

Stockholm by Night

Hur ökar vi takten för att bli ett energieffektivt samhälle?

Vi behöver din hjälp att identifiera varför lönsam energieffektivisering inom bebyggelse, transport och näringsliv inte sker i den takt som behövs. Under fyra tillfällen i januari och februari genomför vi tvärsektoriella fördjupade aktörsdialoger i syfte att gräva djupare i olika frågor.

Tvärsektoriella fördjupade aktörsdialogor i januari och februari

Under fyra tillfällen under januari och februari genomför vi tvärsektoriella fördjupade aktörsdialoger i syfte att gräva djupare i just de här frågorna.

Observera att även om varje dialog utgår från ett fokus på en sektor så är det mötet mellan olika sektorsperspektiv och roller som kan bidra till att fördjupa nya och gemensamma insikter samt skapar kontakter.

Du är varmt välkommen att bidra i en eller flera av dialogerna.

Realisering av energieffektivisering nu och det framtida energisystemet

Anmäl dig till respektive tillfälle nedanför.

Dialogerna sker digitalt och genomförs med stöd av Länka Consulting.

Kontaktperson: Anna-Karin Stoltz
anna-karin.stoltz(at)energimyndigheten.se