Till innehåll på sidan

Greening cities och Sustainable Tourism

Sverige deltar i EU:s urbana agenda som blev lanserat i maj 2016 genom Pact of Amsterdam. Arbetet förespråkar samarbeten mellan medlemsstater, städer, europeiska kommissionen och andra intressenter. Det syftar till att stimulera tillväxt, goda levnadsvillkor och innovation i Europas städer samt att identifiera och tackla samhällsutmaningar. EU:s urbana agenda fokuserar särskilt på tre pelare vad gäller policy och implementering: bättre lagstiftning, bättre finansiering och bättre kunskap.

EU:s urbana agenda blir implementerat genom tematiska partnerskap där aktörer på olika styrningsnivåer samarbetar. En ny utlysning har nu öppnat. Städer, medlemsstater, regioner, organisationer och intressenter kan ansöka om att delta i partnerskapen Sustainable tourism och Greening cities.

Utlysningen stänger 16 september 2022 kl 18 (CET).

För mer information och för att ansöka: Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable Tourism (på Europeiska unionens webbplats)