Till innehåll på sidan
En studio där en person står och håller upp ett papper, på en stor skäm syns ett antal personer som också håller upp papper

Foto: Teodor Axlund

Fyra myndigheter för städernas klimatomställning

För att stötta städernas arbete med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 skrev Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket på Klimatkontrakt 2030 den 11 december. Genom att underteckna klimatkontraktet går myndigheterna samman och tar en aktiv roll i samarbetet med nio svenska kommuner och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

– Detta är ett mycket bra initiativ och nu hoppas jag på att även andra myndigheter inom Rådet för hållbara städer kan bli delaktiga i denna process. Här gäller det att få med många perspektiv för att till syvende och sista bygga hållbara städer och samhällen, Helena Bjarnegård riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer och den nationella nivån för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. Klimatkontrakt 2030 är ett ömsesidigt avtal mellan nio svenska städer, fyra myndigheter samt Viable Cities där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Det kommer att uppdateras årligen.

– Svenska städer tar nu ledningen i Europa och visar med Klimatkontrakt 2030 vägen för den omställning som alla städer måste göra. Klimatkontrakt 2030 är början på ett långsiktigt samarbete mellan nio kommuner, svenska myndigheter och – snart också – EU, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

Idén med klimatkontrakt kommer från EU:s investeringsprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, där ett förslag till målsättning är 100 klimatneutrala städer i Europa till 2030. Genom att vara först ut att upprätta klimatkontrakt blir Sverige föregångare och visar vägen för de övriga europeiska länderna och EU-kommissionen.

De nio städerna – Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö – testar nya lösningar och lär av dem så att andra städer enklare och snabbare ska kunna ställa om.

– Klimatkontrakt 2030 innebär att vi kraftsamlar för att “fixa klimatet” och samtidigt styra mot hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

– Konkret handlar det om att alla i staden ska ha en vardag där både vi och planeten mår bra. Exempelvis ska klimatomställningen bidra till mer grönska, bättre luft, bättre mental och fysisk hälsa och tryggare städer där barn och vuxna kan leva, leka och trivas.

Under nästa år räknar Viable Cities med att satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer med ytterligare 10 svenska städer.

Läs mer om klimatkontrakten på Viable Cities webbplats.