Till innehåll på sidan
Buss, tåg och bilar vid järnvägsstationen i Hässleholm

Foto: Hans Ekestang/Boverket

Forskarnytt: Transporter, täthet och resvanor

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? För fjärde året anordnar vi en serie webbinarier där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa kontakter mellan forskning och det praktiska arbetet i kommuner. Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Del 2: Transporter, täthet och resvanor

  • Vägväljaren – The Roamapper project, en navigator för regional transportomställning.
    Föreläsare: Henrik Ny, Blekinge tekniska högskola
  • Webbverktyget Bostadsläget.com – samband mellan bostadsmarknad, tillgänglighet, jämlikhet och transporteffektivitet.
    Föreläsare: Joel Hernbeck och Alexander Ståhle, Spacescape
16 juni 2023

 

Vägväljaren – The Roadmapper project

Hur kan regionala transportsystem bli fossilfria och hållbara? Roadmapper-projektet handlar om att ta fram verktyg för att genomföra omställningen till hållbara, fossilfria transportsystem på regional nivå. Blekinge tekniska högskola driver Roadmapper och omfattar hela region Blekinge. En av de drivande bakom projektet, docent Henrik Ny, berättar mer om utmaningar och möjligheter.

Bostadsläget – nytt webbverktyg för boende och stadsplanerare

Webbverktyget bostadsläget.com kommer att kunna användas för att hitta bostäder i Stockholm, Göteborg och Uppsala utifrån olika kriterier, till exempel kostnader och transporter. Bostadsläget kommer även ha en stadsplaneringsfunktion som gör det möjligt att se hur kvalitet, kostnader och bostadspriser förändras vi nybyggnation. Stadsplanerare Joel Hernbeck och Alexander Ståhle från Spacescape berättar om möjligheterna med verktyget.