Till innehåll på sidan
En tonad färgplatta med texten Visioner: i norr

Bild: Visioner i norr

Visioner: i norr Elva kreativa krafter tänker nytt

Nu har 11 team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers valts ut för att skissa på framtidens livsmiljöer tillsammans med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Genom utlysningen Visioner: i norr, som är en del av Rådet för hållbara städers arbete och görs i enlighet med EU:s initiativ New European Bauhaus, bjuds kreativa yrkesgrupper in till att skissa och diskutera framtidens platser i våra städer och samhällen.

I norr pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur, vilket ställer ökade krav på arbetskraft och attraktiva hållbara miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in.

Dessa är de 11 kreativa krafterna som har valts ut!

Kiruna

Case: Från gruva till stadsutveckling. Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara tillgängligt och naturligt tillägg till den nya stadskärnan?

Framtidsberättelser från Kiruna

Vårt team består av arkitekter (NorellRodhe), landskapsarkitekt (Outer Space arkitekter), konstnär (Britta Marakatt Labba och sociolog (Eugenia Segerstedt, LTU). Gemensamt för våra praktiker är ett intresse för berättelser och en tro på deras betydelse för samhällen i förändring

Britta Marakatt-Labba, konstnär
Sam Keshavarz, Outer Space
Daniel Norell, Norell/Rodhe
Einar Rodhe, Norell/Rodhe
Eugenia Segerstedt, Luleå tekniska universitet

Gällivare

Case: Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapas vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?

Of Public Interest (OPI)

OPI är en tvärvetenskaplig plattform för verksamma inom konst, arkitektur och angränsande områden. Vår tyngdpunkt ligger på att vara en aktiv part i omformandet av våra gemensamma rum, kritiskt utvärdera vilka värderingar de bygger på, vem de är till för, på vilka sätt de delas, hur de är skapade och av vem.

Jonas Dahlberg, OPI
Joakim Lyth, OPI
Chiara Bugatti, OPI
Danae Valenza, OPI
Tobias Westerlund, OPI

Barnens visioner i norr

Om 8 år ska världen vara en mycket bättre och mer hållbar plats att leva på. Vi vill vara med och skapa den framtiden för våra barn – utifrån barnets perspektiv. Vi kommer att använda våra skilda bakgrunder i arkitektur, stadsplanering, konst, visuell kommunikation, ingenjörskonst, hållbarhet och pedagogisk forskning för att tolka och bygga vidare på barns idéer.

Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design
Max Goldstein, Landskapslaget/SLU
Jens Evaldsson, konstnär
Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Cecilia Lindén, GoClimate
Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult
Gustav Rygren, student
Anna Turdell, Brand Union

Boden & Luleå

Case: Tvillingar i norr. Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?

Luleå
Nordic Future

I gränsen mellan det unikt nordliga och det europeiska samarbetet formar vi ett team med lokalkännedom, kreativitet och utmanande perspektiv från omvärlden och in i framtiden. Tillsammans drivs vi av mänsklig närvaro, samtal och kunskap om platser och regioners utveckling och unicitet. Utifrån det vill vi bidra med visionär och innovativ gestaltning.

Björn Ekelund, Warm in the Winter
Nisse Örnberg, Warm in the Winter
Erik Giudice, Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects
Christina Eneris, AFRY
Camilla Fransson, AFRY
Lia Ghilardi,
Lia Ghilardi/University College London
Lisa Torell, Lisa Torell

Fieldstudio

Fieldstudio är ett tvärdisciplinärt team med ett gemensamt intresse för regionen och en tro på mapping och statistik som arbetsmetod för att förstå platsen. Genom konstnärliga metoder vill vi bygga upp ett bredare narrativ, som innefattar sinnliga erfarenheter. Konsten blir ett verktyg att förmedla och förkroppsliga platsens poetiska fenomen.

Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU
Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär
Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola
Eliot Axelsson, formgivare/BOSMAN.XYZ.
Shueyb Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet
David Varhelyi, Umeå konsthögskola
Maryan Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet

Boden

HallemarHejdelind

Team HallemarHejdelind består av arkitekterna Carmen Izquierdo och Mariano Tellechea, konstnären Johannes Samuelsson, stadsplaneraren och utredaren Ida-Maria Classon Frangos, skribenten Dan Hallemar och tidigare verksamhetschef för Arwidssonstiftelsen Veronica Hejdelind.
Tillsammans har vi lång erfarenhet av att utveckla, driva och arbeta i olika former av projekt och kreativa processer. Våra samlade kompetenser spänner över ett brett fält – från arkitektur och stadsplanering till offentlig konst, journalistik, utredningsarbete och skapande.

Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet  
Dan Hallemar, HallemarHejdelind  
Carmen Izquierdo, Esencial  
Mariano Tellechea, Esencial  
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget
Johannes Samuelsson, frilans/egen firma

TIP++

Team TIP ++ har spetskompetenser i gränslandet mellan arkitektur, landskapsarkitektur, berättande, stadsbyggnad, planering och energihushållning. I vårt team ingår Anna Sundman och Magnus Björkman, arkitekter på Theory Into Practice, Veronika Borg, landskapsarkitekt och stadsplanerare, Nils Björling, forskare inom stadsbyggnad på Chalmers, Nils Borg, energistrateg och David Väyrynen, poet från Norrbotten. Vi ser fram emot att forma Bodens framtidsberättelse i en samskapande process med bodensarna.

Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
David Väyrynen, frilans/egen firma
Magnus Björkman, TIP
Nils Björling, Chalmers ACE
Nils Borg, Borg & co
Veronika Borg, Borg & co

Skellefteå

Case: Från stagnerade till Klondyke och vadå? Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skellefteåbor?

Good Guide: Norr

”Team Good Guide: Norr samlar konstnärliga och gestaltande praktiker (FOJAB och Studio Caroline Mårtensson), vetenskaplig kunskap (IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet) och den litterära förmågan att göra framtida världar levande (Mats Söderlund). Alla i teamet har sin speciella roll att fylla. Här jobbar visionären, kreatören, utmanaren och forskarna sida vid sida för att belysa, utmana och samskapa visioner för ett post-fossilt samhälle i norr.”

Petra Jenning, FOJAB
Magdalena Hedman, FOJAB
Emma Pihl, FOJAB
Johannes Stripple, Lunds universitet
Alexandra Nikoleris, Lunds universitet
Mats Söderlund, författare
Caroline Mårtensson, konstnär
Johan Holmqvist, IVL

Moving North

Moving North syftar till att utforska och reflektera kring relationerna mellan värd och gäst i relation till Skellefteås växande befolkning, olika former av mottagande för nyanlända samt bidra till att skapa platser för sociala sammanhang. Moving North är ett tvärsektoriellt team som består av en konstnär, en curator, arkitekter, en kulturgeograf, arkitektstudenter och organisationen Hej Främling. Utifrån en stark förankring i norra Sverige och med erfarenhet av både samverkans- och deltagarbaserade metoder på platser med ökad migration och förflyttning kommer. Moving North att kritiskt utforska olika former av platsskapande skan Främja socialt deltagande och social hållbarhet.

Robert Mull, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet
Emmy Andersson, Umeå Universitet
Ele Carpenter, UmArts, Umeå Universitet
Sandi Halil, DecolonizingArchitecture Art Research (DAAR), Lunds Universitet
Amalia Katopodis, Umeå Universitet
Marina Långdahl, Hej Främling Västerbotten
Linda Sandberg, Umeå Universitet
Sangram Shirke, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet

 

Umeå

Case: Stadsdelsdrömmar. Hur kan vi ge Umebornas drömmar om sin stadsdel ett fysiskt avtryck?

Marge+Ramboll

Marge Arkitekter arbetar med arkitektonisk gestaltning med stort fokus på sociala frågor där människan och hennes livsmiljö står i centrum. Ramboll är en ledande global samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen och har därigenom lång erfarenhet av att arbeta med sociala aspekter, medborgardialoger och hållbarhetsfrågor. Projektgruppens sammansättning gör att vi kan skapa en process som på ett informerat sätt genererar idéskisser som utmanar våra mentala bilder av vad det nya norr kan vara. För oss är den lokala förankringen mycket viktig för att ringa in det större sammanhanget och svara på frågor om var vi befinner oss samt vilka som är involverade och berörs av det fortsatta arbetet.

Louise Masreliez, Marge Arkitekter
Linda Björn, Marge Arkitekter
Erik Hökby, Marge Arkitekter
Namo Marouf, Ramboll
Anna Löfmark, Ramboll
Camilla Wenke, Ramboll
Vincent Prats, Ramboll
Alexine Wirén, Ramboll

Norrlandsmodellen

Med fokus på lokala kulturer i kombination med matsystem är teamet sammansatt för att maximera bredd i kompetens. Från konst, arkitektur, mat och system till finansiering, samverkan, demokrati och miljöfrågor.

Katarina Krupinska, KKARK
Jan Åman, Eau & Gaz AB
Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen
Helen Olausson, Duved Framtid AB
Sara Thor, Umeå Universitet
Björn Lindelöf, BLIR development AB
Adam Davies, Ty Syml
Jesper Karlsson, Fäviken Magasinet