Till innehåll på sidan
En person skapar en ram med sina fingrar och tittar över en stad

Bild: IQ Samhällsbyggnad

Digitalisera samhällsbyggandet

Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment sin andra programperiod och fortsätter resan mot ett samhällsbyggande som är både smartare och mer hållbart. Vi inleder den nya programperioden med att öppna en utlysning med 30 miljoner kronor i potten!

För drygt tre år sedan startade Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för att utveckla samhällsbyggandet utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Under denna första programperiod har vi gjort flera utlysningar och startat strategiska projekt. Inom programmet ingår nu närmare 80 projekt som alla på olika sätt bidrar till ett effektivt byggande där hållbarhet och kvalitet går hand i hand. Inte minst genom att utveckla nya affärsmodeller och verksamhets­modeller som baseras på livscykelperspektiv, plattformar och nya konstellationer av aktörer.

Vid årsskiftet gick Smart Built Environment in i sin andra programperiod, som innebär en uppväxling av programmet med cirka 30 procent. Mycket kommer att vara sig likt men det blir några förändringar. Vi fokuserar till exempel verksamheten till fyra tematiska områden (Informationsinfrastruktur, Värdekedjor och affärsmodeller, Innovationer och nya tillämpningar, Kunskap och kompetens) som vi kompletterar med nya aktiviteter för att möta den utveckling som skett i vår omvärld sedan programstarten. Ett exempel på nya aktiviteter är den innovationstävling, med fokus på cirkulärt anläggningsbyggande med hjälp av digitalisering, som vi nu är mitt i planeringsarbetet för.

30 miljoner i ny utlysning

Vi rivstartar den nya programperioden med en stor utlysning om digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är bred och omfattar programmets alla temaområden och i potten finns hela 30 miljoner kronor. Projekten kan söka 0,5–4 miljoner kronor och behöver skjuta till lika mycket i samfinansiering. Mer information om utlysningen finns på Formas webbplats där den fullständiga utlysningstexten kommer att publiceras när utlysningen öppnar den 18 februari. Utlysningen stänger den 29 april.

Vill du engagera dig?

Det finns flera sätt att engagera sig i programmet och vara med att driva den digitala utvecklingen. Du kan bli part i Smart Built Environment och påverka programmets strategiska inriktning, söka medel i våra utlysningar eller delta i programmets strategiska projekt.

Just nu söker vi personer som vill engagera sig inom programmets nya temaområden. Till vart och ett av temaområdena knyts en temagrupp med några personer som leds av en koordinator. Gruppernas uppgift är att samordna och koordinera projekt och andra insatser inom temaområdet. De ska även bidra med synpunkter och inspel inför utlysningar och start av strategiska satsningar.

Hör av dig till programkansliet om du vill engagera dig.