Till innehåll på sidan

Digital konferens om Mål 11 i Agenda 2030

Mål 11-veckan är tre dagar med digital sessioner för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och för att skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen. Mål 11-veckan tar avstamp i arbetet med Agenda 2030 och det globala målet om hållbara städer och samhällen, mål 11.

Under tre dagar förmedlas kunskap och erfarenheter genom valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmål. Den senaste forskningen presenteras liksom exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Dagarna inleds med att Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer hälsar alla välkomna tillsammans med Boverket generaldirektör Anders Sjelvgren, Formas generaldirektör Ingrid Petersson och Johan Danielsson, Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

På eftermiddagen 27 januari avslutas Mål 11-veckan med en gemensam aktivitet. Vad behöver vi göra för att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle? Vi behöver tänka nytt, gå från ord till handling, och hela Sverige ska med. Alla lösningar ska på något sätt ta plats i våra livsmiljöer som behöver formas så att de är hållbara och samtidigt meningsfulla och berikande för oss människor.

Under eftermiddagen sammanfattar vi veckan och tittar på Mål 11 i Agenda 2030 i större kontext. Vi lyfter blicken, tittar ut mot EU och in i några av landets kommuner. Deltar i programmet gör representanter från kommuner, akademin, näringslivet och Rådet för hållbara städer.

Se hela programmet och anmäl dig – Mål 11-veckan (delegia.com)