Till innehåll på sidan
Bild på en skärm som visar deltagare i en digital konferens

Stort intresse för den digitala konferensen Gestaltad livsmiljö 2020. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2020

Torsdagen 3 september 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd en digital heldagskonferens om Gestaltad livsmiljö. Under dagen medverkar bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekten Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran.

Utgångspunkten för konferensen är att visa hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv är effektiva och kraftfulla verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningarna och medverkar gör både internationella talare och talare från kommuner i Sverige. Syftet är att visa upp goda exempel på projekt som kan visa vägen för fler att arbeta med att gestalta våra gemensamma miljöer.

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en dialog om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv i relation till människans möjligheter och behov.

– Det enorma intresset för konferensen är verkligen ett bevis på att ämnet ligger rätt i tiden och att det finns ett stort intresse i hela landet för att höja ribban då vi gemensamt skapar, utvecklar och förvaltar platser som människor kan vara stolta över länge. Vi är nu många som arbetar med frågor om att höja kvalitet på våra livsmiljöer och att med omsorgsfull gestaltning skapa ekologiska, ekonomiska och sociala värden, säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Marja-Leena Pilvesmaa, chef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Kieran Long, överintendent, ArkDes, Lena From, konstprojektchef, Statens konstråd som leder de fyra myndig­heternas arbete med att förverkliga målet för politikområdet gestaltad livsmiljö.

Politik för gestaltad livsmiljö som antogs för två år sedan handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.

Intresset för den digitala heldagskonferensen är rekordstort med 1700 anmälda. Hela konferensen spelas in och går att se i efterhand på ArkDes webbplats ca en vecka efter 3 september 2020.

Konferensen är en av de åtgärder myndigheter i Rådet gör tillsammans för att skapa förutsättningar för de som skapar, utvecklar och förvaltar miljöer i Sverige. Detta är en del av starten på det omfattande arbetet som handlar om att höja ribban vad gäller kvalitet och hållbarhet i våra livsmiljöer.

Årlig konferens om våra gestaltade livsmiljöer

Med avstamp i politiken för gestaltad livsmiljö arrangerar Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd sedan 2020 en årlig gemensam konferens. Syftet är att inspirera, men även att ge deltagaren teoretisk fördjupning och visa lärande exempel. Programmen omfattar såväl svenska som internationella talare. Konferenserna riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå eller som privat aktör.

Sedan 2021 presenteras Årets strålkastare på konferensen. Myndigheterna vill på detta sätt uppmärksamma lokala och regionala aktörer som i sitt arbete belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv och som därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.