Till innehåll på sidan
Illustration av människor bland träd

Bild: EU kommissionens initiativ New European Bauhaus

Dela dina tankar om New European Bauhaus med EU-kommissionen

Europeiska kommissionen har tagit fram ett initiativ som ska bidra till att skapa ett hållbart Europa. Nu söker de exempel som kan bidra och vägleda i utformningen av ett nytt europeiskt Bauhaus.

Initiativet kallas New European Bauhaus och är en del i förverkligandet av den europeiska färdplanen för klimatneutralitet Green Deal. Syftet med New European Bauhaus är att med hjälp av kreativitet, form och design bidra till en samhällsutveckling byggd på inkludering, estetik och hållbarhet.

Steg ett i EU:s satsning om New European Bauhaus är att samla in pågående och färdigställda projekt från hela Europa, som rimmar med initiativets ledord hållbarhet, estetik och inkludering. Insamlingen sker via EU:s hemsida. Uppmaningen vänder sig till såväl enskilda personer som till grupper. EU vill även inspirera många till att bjuda in grupper till samtal, workshops eller dylikt och på det sättet ytterligare sätta fart på idéskapandet.

– Jag vill uppmana Sverige att skicka in lärande exempel på sådant vi redan åstadkommit runt om i vårt avlånga land. Vi vill att Sverige och svenska kreatörer, innovatörer och möjliggörare ska få chans att synas i detta sammanhang. Glöm inte heller att nominera projekt till de priser som New European Bauhaus kommer att dela ut, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer

Det finns också möjlighet att dela utmaningar och behov för att påverka arbetet och formandet av nästa steg i NEB arbete. Via webbplatsen kan man också se redan inskickade exempel och få kontakt med andra personer som arbetar med liknande frågor runt om i Europa.

Vi vill gärna visa upp lärande exempel även på Rådet för hållbara städers webbplats hallbarstad.se och vi vill därför uppmana er till att skicka in era bidrag även till hallbarstad@boverket.se