Till innehåll på sidan
Logga till EU-konferensen Creating Green Cities. Illustratör: Caroline Axelblom.

Creating Green Cities – europeisk konferens

Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa den 14 och 15 juni.

Vi erbjuder internationella föreläsare, tvärsektoriella panelsamtal, valbara parallella sessioner, fördjupningsseminarier och mycket mer. Med deltagare från offentlig och privat verksamhet, praktiker och akademiker ger konferensen möjlighet att stärka europeiska band och nätverk. Något som kan gynna skapandet av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer.

Konferensen, som hålls på engelska, är en del i Sveriges ordförandeskap i EU. Boverket och SLU Tankesmedjan Movium arrangerar i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer, på uppdrag av Regeringskansliet.

Anmäl dig här!

 

About the Conference (in English)

How can we create sustainable, beautiful and inclusive cities? Join the EU conference Creating Green Cities online and find out. Get inspired by prominent speakers and interact with fellow colleagues from all over Europe. See the programme for 14-15 June and register now.