Till innehåll på sidan
Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser. Himmel, hus och radioteleskog

Foto: Angelica Afzelius/RISE

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt.

Det här kan du söka stöd för

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som avser utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt. Minsta stödet som du kan söka är 1 miljon kronor och det maximala stödet är 8 miljoner kronor.

Du kan söka stöder för högst 50 procent av projektets totala stödberättigade kostnader och projekten behöver ha minst två projektparter.

Vem kan söka?

  • Företag, till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster.
  • Forskningsinstitut.
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.
  • Offentlig sektor.
  • Andra juridiska personer.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2024. Projektet kan starta tidigast i juli 2024.

Om RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som ansvarar för att formulera utmaningar, sätta upp gemen­samma långsiktiga mål och prioritera invester­ingar i forskning, utveckling och innovation.

Programmets fokus är att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden.

RE:Source hjälper till med finansiering, fakta och kunskap, expertis, resultatspridning och match-making. Därigenom skapas förutsättningar för nya affärer och arbetssätt.

Programmet startade 2016 och har finansierat och stöttat cirka 250 projekt.

Mer om RE:Source

Kontakt

Angående utlysningens innehåll och inriktning samt om RE:Source

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 073-718 86 69