Till innehåll på sidan
Besöksnäring för hållbarhet i Östersund. Foto från Östersund - himmel och hav.

Besöksnäring för hållbarhet i Östersund

Viable Cities städer och myndigheter arbetar tillsammans om besöksnäring och platsens betydelse för hållbar omställning på plats i Östersund.

”Man kanske skulle flytta hit ändå”. Många både uttalade och tänkte tanken när vi 23 städers och 6 myndigheters omställningsteam var på plats i Östersund för Viable Cities 14:e Transition Lab Forum. Denna gång fördjupade vi oss i platsens betydelse. Men också i hur besöks- och evenemangsnäringen kan integreras och utgöra en strategi för omställningen till inkluderande, attraktiva och klimatneutrala städer och samhällen.

Transition Lab Forum startade med en workshop för myndigheternas och städernas omställningsteam. Under 2024 arbetar vi med att utveckla Klimatkontrakt 2030. Både som dokument och som process kopplat till inkluderande ledarskap och styrning för omställning. Den här eftermiddagen diskuterade vi kontraktet kopplat till den kommunala nivån och dess styrprocesser samt arenor för medskapande.

Integrering i utvecklingen

Följande dag började med ett direktsänt event. Inom det utforskade vi hur platser, besök och evenemang kan integreras i utvecklingen av klimatneutrala städer och samhällen. De ska vara mer inkluderande, attraktiva, med ökad konkurrenskraft och som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Du kan se live eventet i efterhand här.

Flera workshops ägde rum. En lärdom är att evenemang som festivaler är ett bra sätt att testa samhällsförändringar som kan leda till beteendeförändringar på sikt. T.ex. införde Way out west bara vegetarisk mat 2012 vilket man då ansåg vara radikalt. I följeforskning har det visat att personer som gick på festivalen åt mindre kött även efter festivalen. Vi diskuterade också hur vi kan använda Klimatkontrakt 2030 för att med gemensam röst ställa upphandlingskrav på arrangörer av evenemang. När festivaler som Brännbollsyran blir mobila och flyttar till flera städer gäller det för dem att kunna ställa krav och dela erfarenheter. Detta i kombination med tydlig politisk riktning och mål kring hållbarhet för evenemang är viktiga faktorer för att på ett effektivt sätt kunna jobba med frågorna.

Förnyad och fördjupad kunskap

Östersundsteamet och Viable Cities anordnade ett program som både förnyade och fördjupade kunskapen. Det blev varvat med inslag som berörde oss till både skratt och tårar. Efter workshoparna kunde deltagarna prova på skridskor eller spark på Storsjön eller en tur på längdskidor till skidskyttestadion. Till kvällen fick vi smaka på utsökt lokalt producerad mat och dryck.

Från besöket i Östersund för vi med oss nya, fördjupade kontakter och energi, flera insikter och lärdomar. Där finns vikten av att förstå samhällsnyttan av besöksnäringen. Dessutom behovet av att ta fram verktyg för att t.ex. mäta de sociala effekterna som denna sektor bidrar med. Kunskap om hur Inner Development Goals (IDG) kan användas. Dels i vår egen verksamhet, dels i våra gemensamma sammanhang för att nå klimatmålen.

Framför allt tar vi med oss hur viktiga vi människor är för varandra. – Hur vi genom inkludering kan skapa förändring. Men också hur viktig platsen är och hur viktigt det är att omställningen görs i symbios med naturen. Marken vi befinner oss på ger utmaningar och styrkor när vi tillsammans skapar förändring.