Till innehåll på sidan

Aktuella utlysningar 2022

I den här artikeln har vi samlat utlysningar som är aktuella under året.  Om du klickar på en rubrik i listan nedan så länkas du vidare till utlysningen på respektive myndighets webbplats. De utlysningar som inte öppnat ännu kompletteras med länk när utlysningen öppnar.

Februari

Smart Built Environment – Innovationsidén (formas.se)

3 februari–29 mars 2022

Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning | Vinnova

15 februari–25 maj 2022

ERA-NET Cofund EN-UAC: Utveckla lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram(energimyndigheten.se

24 februari–12 april 2022

Civilsamhällets lösningar för klimatomställning (vinnova.se)

9 februari-6 april 2022

Kunskapsnav om urban mobilitet (jpi-urbaneurope.eu)

öppen till 22 mars 2022

Mars

Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande (formas.se)

7 mars–19 maj

New European Bauhaus Local Initiatives (ramboll.com)

30 mars–23 maj

Bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse (energimyndigheten.se)

31 mars–14 juni

April

Bidra till utvecklingen av framtidens elmarknader (energimyndigheten.se)

6 april–8 juni 2022

Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility | Vinnova

7 april–15 september 2022

Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling för framtidens elsystem (energimyndigheten.se)

14 april–8 juni 2022

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2022 – Formas

16 april–31 maj 2022

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt – Formas

20 april–1 september 2022

Maj

Dagvattensyntesen prel maj 2022

Klimatprogrammet prel maj 2022

Juni

Oktober

RE:Source (energimyndigheten.se)

November

Design för en energieffektiv vardag (energimyndigheten.se)

InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur prel november 2022

IoT för innovativ samhällsnytta prel november 2022

December

Belysningsprogrammet EELYS (energimyndigheten.se)