Till innehåll på sidan

AI i kommuner och civilsamhälle

Det här erbjudandet är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Fler ska kunna påbörja en resa genom utlysningen mot gemensamma AI-förmågor.

Lösningarna som man eftersträvar genom utlysningen bör ha en bred betydelse för många aktörer utöver de aktuella projektparterna. Då kan projekten agera som pionjärer inom viktiga områden. De får gärna ha nationell betydelse och stor potential då ansökningarna bedöms i konkurrens. Vi förväntar oss ett tydligt finansiellt engagemang från behovsägarna. I projektet ska det också ingå aktiviteter för att informera, underlätta för och engagera en bredare målgrupp. T ex i form av referensgrupper. Projekten ska göra tydliga framsteg på väg mot en framtida implementation. De ska inte stanna i enbart t ex en initial utredande, policyutvecklande eller förberedande fas.
Utlysningen öppnar den 6 december varpå mer detaljerad information kommer att publiceras. Utlysningen genomförs i samverkan med SKR, DIGG och MUFC. Efter att utlysningen öppnat så kommer AI Sweden att erbjuda möjligheter till samverkan och matchmaking inom målgruppen. Ett framgångsrikt konsortium kommer emellertid också att behöva ta egna initiativ för att lyckas med en bra mobilisering. Sista ansökningsdatum är 3 april 2024.

Gemensamma AI-förmågor (på vinnova.se)