Till innehåll på sidan

Webbutbildning om lokal energiomställning

Arbetar du med energi- och klimatfrågor i region eller kommun? Välkommen att ta del av Energimyndighetens webbutbildning i lokal energiomställning. Till dig som arbetar med energi- och klimatomställning i en kommun eller på regional nivå har Energimyndigheten samlat kunskap och stöd i arbetet. Materialet består av en bredare webbutbildning och tre fördjupande guider om pendlings- och tjänsteresor, upphandling samt fysisk planering.  

Innehållet i materialet baseras på kunskap och erfarenheter från projekt inom programmet lokal och regional kapacitetsutveckling som pågick mellan 2018-2020. Energimyndigheten har sammanställt dessa lärdomar som stöd till tjänstepersoner som arbetar med energi- och klimatomställning i en kommun eller på regional nivå, i syfte att lära av hur andra har gjort och på så vis öka omställningstakten i offentlig sektors arbete. Materialet, som består av webbutbildning, skriftliga guider och filmade föreläsningar, passar särskilt bra för dig som arbetar i en mindre eller medelstor kommun. Materialet kan både användas för en enskild fortbildning eller i ett gemensamt tvärsektoriellt utvecklingsarbete.

Här hittar du det samlade materialet: Energi- och klimatomställning i kommun och region (energimyndigheten.se)

Utbildningen kan nås via denna direktlänk till Energimyndighetens kunskapsportal:  https://kunskapsportal.energimyndigheten.se/sv/logga-in?hash=b3841ed03ef8798