Till innehåll på sidan
Visioner för ett smart samhällsbyggande. Visionsbild med träd, gamla och nya hus, gångväg och vattendrag

Foto: Scandinav/Boverket

Visioner för ett smart samhällsbyggande

Projekt ska skapa visioner för framtidens stadsplanering. Det är visioner som tar liv när Smart Built Environments mål uppnås.

I en tid av snabb urbanisering och miljömässiga utmaningar framträder Smart Built Environment-programmet som ett hoppets strå. Detta framåtsyftande initiativ är dedikerat till att främja hållbar tillväxt inom stadsplaneringens område. I en värld som står inför utmaningar vilka fastställts i Agenda 2030 spelar detta projekt en roll mot att ta itu med och övervinna dessa utmaningar.

Stadsutvecklingen har sett många anmärkningsvärda projekt. Men förmågan att genomföra innovationer inom hela sektorn förblir ett mål som är svårt att uppnå. En gemensam vision för framtiden kan vara en väg i rätt riktning. Denna gemensamma vision är precis vad projektet ”Visioner för ett smart samhällsbyggande” syftar till att skapa.

Projekt ska skapa visioner för framtidens stadsplanering, visioner som tar liv när Smart Built Environments mål uppnås. Dessa visioner kommer ligga till grund för innovation, samarbete och policyutveckling inom sektorn.

Genom att förena intressenter bakom en gemensam vision strävar projektet efter att rationalisera ansträngningarna, främja samarbete och öka takten på innovation.

Målet är att kartlägga en kurs för sektorn för smart stadsutveckling, att generera visioner som fungerar som vägkartor för framtida riktningar. Dessa visioner kan både hinta om och ge ledtrådar om hur vi ska ta oss dit.

Läs mer på smartbuilt.se