Till innehåll på sidan
Blommor på en sommaräng

Bild: Thomas Adolfsen

Viktiga insatser för miljömålen

I dag har Naturvårdsverket redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Många myndigheter gör både små och stora insatser som har betydelse för att nå målen. Men Sverige behöver göra mycket mer.

Rapporten har fokus på statligt initierade satsningar för att nå miljömålen under föregående år. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett.

För etappmålen överensstämmer bedömningarna i stort med föregående år. Skillnaden är att etappmålet om återvinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall gått från en tidigare osäker bedömning till att nu inte kunna nås till målåret.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålet

I ett kommande underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan redovisar Naturvårdsverket begränsad klimatpåverkan samt bedömningar av etappmålen inom klimatområdet. I januari överlämnade Naturvårdsverket även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen till regeringen. Läs mer om slutsatserna från arbetet på Naturvårdsverkets webbplats.

Miljömålen består av ett generationsmål. Det anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Det är de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det är också ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål.