Till innehåll på sidan
Illustration med hus där det pågår en massa aktivitet

Bild: Energimyndigheten

Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Vill du bidra till att vi kan uppnå energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED).

Mer information

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats – Energimyndigheten.se

Projekt som vill bidra till klimatomställningen i städer genom energipositiva stadsdelar kan få stöd

Den här utlysningen om energipositiva stadsdelar är den andra i en serie av utlysningar inom samma område. I den här utlysningen välkomnas projekt inom följande två tematiska områden:

 • Tematiskt område 1: PED för klimatneutralitet: omvandling av befintliga stadsdelar
 • Tematiskt område 2: Realisering av PED: processinnovation och affärsmodeller

Utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av två projektformer: innovationsprojekt och demonstrationsprojekt.

Innovationsprojekt förväntas inrikta arbetet på att leverera följande resultat:

 • Nya lösningar har utvärderats tillsammans med användare, kunder eller kravställare i laboratorieskala eller motsvarande, till exempel en miljö med simulerade gränssnitt
 • Tekniska, marknadsrelaterade, immaterialrättsliga och policyrelaterade förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling och nyttiggörande av den tänkta innovativa lösningen är tydligt beskrivna.
 • Relevanta aktörer, såsom behovsägare, leverantörer och utförare, är identifierade för nästa steg i utvecklingen.

Demonstrationsprojekt förväntas inrikta arbetet på att leverera följande resultat:

 • Lösningens förväntade funktioner, effekter och prestanda har demonstrerats i en relevant miljö och skala samt under relevanta betingelser tillsammans med användare, kunder eller kravställare.
 • Lösningens hållbarhet har utvärderats med ett helhetsperspektiv.
 • Lösningens plan för uppskalning- och kommersialisering, inkl kompetens för eventuell upphandling, nationellt och internationellt, är levererad.

Vem kan söka?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet.

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper:

 • universitet, högskolor eller forskningsinstitut
 • företag
 • offentlig sektor
 • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas under sommaren 2022. Projektet kan starta tidigast i juli 2022 och kan som längst pågå i tre år.

De fullständiga ansökningarna måste skickas in till The Austria Research Promotion Agency (FFG) elektroniska ansökningssystem.

Kontakt

Aktörer som funderar på att söka ska kontakta ansvariga för utlysningen i Sverige.

Emina Pasic, 016-544 21 89, nationell kontaktperson för utlysningen, Energimyndigheten

Patrik Rydén, 073-399 86 19, nationell kontaktperson för utlysningen, Viable Cities