Till innehåll på sidan

Välkommen på tre frukostwebbinarier!

I sju år har sju skånska kommuner arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria. Nu har de minskat sina växthusgasutsläpp med 73 procent och är fossilfria till 98 procent.

Nu finns programmet till de tre frukostwebbinarier där Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla delar med sig av sina bästa metoder och verktyg för att göra omställningen.

Under seminarierna får du konkreta tips och ta del av värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika. De rustar dig ytterligare för att lyckas med klimatarbetet i er kommun.

 

Program

  • Mobilitetspool i Lund, Åse Dannestam, enhetschef mobilitetsservice Lunds kommun
  • Resepolicyn i Kristianstad, Magnus Lund, klimatstrateg Kristianstads kommun
  • Flygresor bland elever, Linda Birkedal, miljöstrateg Lunds Kommun
  • Tjänstecyklar och cykelpendling i en stor kommun, Emma Kangas, projektledare Helsingborg stad
  • Tjänstecyklar i en mindre kommun, Ingela Nilsson, transportstrateg Höörs kommun
  • Paneldiskussion: Tjänstecyklar som en mobilitetslösning

Datum

15/9 Kl. 9.00-10.30
Vikcyklar och webbmöten – hur får vi bort de sista fossila tjänsteresorna?

Välkommen till ett webbinarium om olika sätt att minska växthusgasutsläppen från tjänsteresorna, genom exempelvis mobilitetspooler, klimatsmarta elevresor, smart hantering av tjänstecyklar och goda förutsättningar för webbmöten.

29/9 Kl. 9.00-10.30

Från plastbantning i skolkök till återbruk av byggmaterial – hur kan en kommun börja arbeta med klimatsmart konsumtion?

Ett webbinarium som även lyfter erfarenheter av miljöspendanalyser, förlängd livstid för IT-produkter, minskat antal leveranser och arbete med matsvinn och försäljning av överbliven mat, bland annat.

13/10 Kl. 9.00-10.30

Fossilfria transporter och entreprenader bortom HVO – eller?

Hur skapas en fossilfri fordonsflotta? Hur upphandlas fossilfria entreprenader? Hur HVO-beroende är kommunerna egentligen? Vilket är framtidens drivmedel? Ett webbinarium om kommuners möjligheter att fasa ut fossila bränslen i en tid av stigande priser på drivmedel.