Till innehåll på sidan
Vägledning om kartläggning inom grönplanering. Webbgis för grön infrastruktur, Jönköpings län

Webbgis för grön infrastruktur, Jönköpings län

Vägledning om kartläggning inom grönplanering

Naturvårdsverket och Boverket har kompletterat sin vägledning ”Grönplanera!”. Det har skett med en fördjupad vägledning om kartläggningar för grönplaner och som underlag till bland annat översiktsplaner.

Kartläggning av grönstrukturens värden och funktioner är en av grundstenarna inom grönplaneringen. Utifrån kartunderlagen i grönplanen kan kommunen fatta beslut om strategiska målsättningar och riktlinjer för översiktsplaner och detaljplaner. Kartläggningarna kan också vara underlag för till exempel åtgärder för klimatanpassning, miljökonsekvensbeskrivningar och bedömning av kompensationsåtgärder

Resurseffektiv kartläggning

Vägledningen beskriver steg för steg hur det enkelt och resurseffektivt går att ta fram kartunderlag i GIS. Det kan ske genom att bearbeta öppna data som är tillgängliga för alla. Du får veta hur man gör för att ta fram och ta hem datan, bearbeta den och du får förslag på hur den kan användas för såväl strategisk planering som för analyser och inom förvaltning.

Vägledningen

I vägledningen finns arbetsbeskrivningar för tio olika typer av kartläggningar, här är några exempel:

Kartläggning av mark- och vattenområden

  • med höga naturvärden,
  • som resurs att motverka höga temperaturer
  • för rekreation och friluftsliv (metodbeskrivning för inventering)
  • om kapacitet för reglering av vattenflöden vid riskområden.

Till dig som

Vägledningen vänder sig till dig som arbetar på en kommun. Du kan vara konsult på uppdrag av en kommun inom park, miljö, naturvård, stadsbyggnad, kulturmiljö, friluftsliv, strategisk planering. Du kan också arbeta med kommunens GIS- och informationsdatabaser.

Exempel på arbetsbeskrivningar för två av kartläggningarna:

 

Ta reda på mer om kartläggning inom grönplanering (på naturvardsverket.se)

 

Kontakt: Nicole Lindsjö och Linn Lagerberg, Naturvårdsverket.