Till innehåll på sidan
Parmmätargatan-street-oves

Vägen till hållbara, hälsosamma och levande gator i Sverige

Arrangör: ArkDes, Street Moves och Vinnova

Länk: Vägen till hållbara, hälsosamma och levande gator i Sverige | Vinnova

 

Välkomna på ett lunchwebinarium 16 december kl 12:00-13:00, som fokuserar på hur gatorna i våra städer kan omvandlas till att bli hållbara, hälsosamma och levande.

Det Vinnova-stödda projektet Street Moves drivs av ArkDes och syftar till att förädla gator med fokus på mellanmänskliga värden och hållbar mobilitet. Samverkan och dialog kring design och utformning med människor och aktörer som bor, verkar och rör sig på dessa platser är en central del av projektet.

Den första fasen av projektet genomfördes under 2020, och dess resultat uppmärksammades av bl.a. World Economic Forum, The Guardian och Dagens Industri. I fas två, som pågår nu, vidareutvecklas lärdomarna i flera städer. Street Moves ingår i Vinnovas mission att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till 2030.

Olle Lundin, projektledare för Street Moves och Kieran Long, överintendent på ArkDes berättar om utvecklingen av rörelsen och vilka effekter arbetet har gett hittills. Presentationen följs av en paneldiskussion tillsammans med representanter från Uppsala kommun där vi kikar närmare på konkreta utmaningar och vad som behöver hända för att arbetet ska kunna ta nästa kliv och för att vi ska kunna nå missionen.

Medverkande

Olle Lundin, projektledare för Street Moves, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
Kieran Long, överintendent på Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
Gabriella Canas, trafikplanerare, Trafikplanering och reglering, Uppsala kommun
Ingrid Lembke von Schéele, enhetschef, Trafikplanering och mobilitet, Uppsala kommun
Björn Svensby Kurling, handläggare Hållbart samhällsbyggande, Vinnova

Om Street Moves

Street Moves finansieras av Vinnova och drivs av ArkDes som en del av den praktiknära forskningen inom politikområdet Gestaltad Livsmiljö.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Frågor?

Björn Svensby Kurling

Handläggare

+46 8 473 31 48