Till innehåll på sidan
Vad kan du få stöd för genom klimatklivet? Utsikt över hav, himmel, Öresundsbron, Malmö i halvdis

Foto: Maskot Bildbyrå AB/Naturvårdsverket

Vad kan du få stöd för genom klimatklivet?

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder med hög klimatnytta.

Klimatinvesteringar inom många olika områden kan få stöd från Klimatklivet, till exempel investeringar för att byta tillförnybara bränslen och förnybar energi, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att klimatinvesteringen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att åtgärden inte hade kunnat genomföras utan finansiellt stöd.

 

Kanske har du en helt ny idé om en ny åtgärd som minskar klimatutsläppen? Klimatklivet ser positivt på nya typer av projekt som minskar utsläppen av växthusgaser.

Vad du kan få stöd för genom Klimatklivet (på naturvardsverket.se)