Till innehåll på sidan
En stadsmiljö, två personer rör sig framför en buss

Bild: Vinnova

Utveckling av transportinfrastrukturen

Finansiering av innovationsprojekt med skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva lösningar som kan bidra till hållbar utveckling av transportinfrastrukturen. Syftet är att möta utmaningar och möjligheter i spåren av coronapandemin. Transportinfrastrukturen ställs inför nya behov och får samtidigt knappare resurser. I erbjudandet vill vi lyfta fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

Vad kan ni söka för?

Större eller mindre innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader. Projekten ska vara skalbara och resurseffektiva och möta utmaningar och möjligheter som uppstått i spåren av coronapandemin.

Vem kan söka?

Organisationer som i det sökta projektet engagerar behovsägare i utvecklingsarbetet och har möjlighet att tillsammans med behovsägaren testa sin lösning inom ramen för projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 10 miljoner kronor för perioden 2021-2024. För små innovationsprojekt beviljas bidrag med max 1 miljon kronor medan för stora innovationsprojekt inte finns någon övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Ansökan

Läs mer och ansök via Vinnovas webbplats. Sista ansökningsdag är 2 februari 2021 kl 14.00.

Kontaktperson

Lejla Cengic, utlysningsansvarig
08-473 30 10
lejla.cengic@vinnova.se