Till innehåll på sidan
Färgglada stolar i ett ljust och luftigt rum

Landamäreskolan i Göteborg är till stor del byggd av trä – ett slitstarkt och miljömässigt hållbart material – och har en interiör som går att anpassa till olika lärsituationer. Foto: Åke E:son Lindman

Utveckla skolors och förskolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället

Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskolans och skolans inom- och utomhusmiljöer. Väl planerade, gestaltade och förvaltade kan dessa miljöer göra stor skillnad för barns och ungas lärande, hälsa och välbefinnande.  Boverket har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö.

På Boverkets webbplats kan du ta del av vägledningen:

Utveckla skolors och förskolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället – Boverket