Till innehåll på sidan
Färgglada stolar i ett ljust och luftigt rum

Landamäreskolan i Göteborg är till stor del byggd av trä – ett slitstarkt och miljömässigt hållbart material – och har en interiör som går att anpassa till olika lärsituationer. Foto: Åke E:son Lindman

Utveckla skolors och förskolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället

Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskolans och skolans inom- och utomhusmiljöer. Väl planerade, gestaltade och förvaltade kan dessa miljöer göra stor skillnad för barns och ungas lärande, hälsa och välbefinnande.  Boverket har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö.

På Boverkets webbplats kan du ta del av vägledningen Utveckla skolors och förskolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället – Boverket