Till innehåll på sidan
Tre personer tittar på natthimlen.

Foto: Vinnova

Utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Den 1 september öppnade den första utlysningen inom Impact Innovation som är namnet på nästa generation strategiska innovationsprogram.

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi med förberedelseprojekt stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram.

Vad kan ni söka för?

Förberedelseprojekt inför nästa generation strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation

Vem kan söka?

Aktörer som vill skapa en flexibel, långsiktig och aktörsdriven samverkansform

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1,5 miljoner kronor kan sökas per projekt och projekttiden är cirka åtta månader.

För mer information och anmälan: 

Impact Innovation (Anmälan på Vinnovas webbplats)