Till innehåll på sidan
En man cyklar i en solig stadsmiljö

Bild: Vinnova

Hållbar mobilitet och tillgänglighet

Utlysningen Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility genomförs inom ramen för samarbetet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC). I Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility ingår Sverige, Österrike, Lettland, Turkiet, den belgiska huvudstadsregionen samt den belgiska Flandersregionen. Informationen nedan riktar sig till svenska aktörer som är intresserad av att delta i internationella konsortier och tillsammans bidra till utveckling av metoder och verktyg som främjar hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på Vinnovas webbplats. Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility | Vinnova

Vad kan ni söka för?

Vi söker svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet, offentliga aktörer samt icke vinstdrivande organisationer. Svenska sökande behöver ingå i ett konsortium med minst en aktör från något av de medverkande länderna.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen uttryckt maximal nivå för hur mycket det går att söka, men ungefär 10 miljoner kronor är budgeterat för den svenska delen av utlysningens. Vi räknar med att finansiera projektmedverkan för ca 3–5 svenska aktörer.