Till innehåll på sidan
Cyklar parkerade utanför en park

Bild: Ryan McGuire Pixabay

Utlysning för pilotprojekt: UIA kunskapsöverföring

Nu kan kommuner som vill arbeta med innovativ hållbar stadsutveckling, Urban Innovative Action, ansöka om att delta i en nätverkspilot. Utlysningen vill överföra kunskap från de mest framgångsrika slutförda projekten till andra städer i Europa med liknande utmaningar. Det kan handla om energifrågor, social hållbarhet eller lokala ekonomier. Här finns nu möjlighet att utveckla en investeringsplan för att finansiera detta. Arbetet sker via Europeiska regionala utvecklingsfondens program för utbyte och lärande inom integrerad hållbar stadsutveckling i Europa, URBACT. Sök före den 1 februari.

 

Kontakt:

Sara Palo, uppdragsansvarig rådet för hållbara städer/miljömålsrådet och nationell kontaktpunkt för URBACT

Sara.Palo@tillvaxtverket.se

08-681 65 15