Till innehåll på sidan
Utforma framtidens hållbara mobilitets- eller matsystem. Bild på kvinna med VR-mask i en skog. Hon håller i en skål med bär.

Utforma framtidens hållbara mobilitets- eller matsystem

Vi erbjuder projekt att med utforskande metoder bidra till att göra framtiden mer greppbar genom så kallade framtidsprototyper.

Framtidsprototyperna kan vara fysiska objekt, digitala simuleringar eller fysiska eller virtuella miljöer. Deltagare kan interagera med dem och därmed också bidra med sina tankar, farhågor och förhoppningar om framtiden.

Den 2 februari anordnar vi ett informations- och matchmakingtillfälle för utvecklare, designers, forskare, experter, och aktörer inom mobilitets- eller matsystemet som vill levandegöra framtiden på ett sätt som skapar engagemang och förändring.

 

Läs mer

Gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet | Vinnova