Till innehåll på sidan
Urbacts verktygslåda. URBACT-logo

Urbacts verktygslåda

En uppsättning verktyg och resurser som hjälper dig att forma bättre städer. Urbact Toolbox har allt du behöver för att utforma och genomföra integrerade och deltagande åtgärder i din stad. Bläddra igenom verktygslådan för att upptäcka vägledning, verktyg, mallar, uppmaningar, förklaringar och mycket mer för att hitta rätt när du tar itu med urbana utmaningar.

Verktygslådan är organiserad i de fem stegen i åtgärdsplaneringscykeln – analys, planering, resurser, genomförande och mätning – och övergripande åtgärder för att engagera intressenter och dela kunskap. I linje med URBACT-metoden bygger verktygslådan på verksamhet kring kapacitetsuppbyggnad. Detta innebär att när svaren på urbana utmaningar blir uppdaterade kan stadsskapare förvänta sig att hitta nya verktyg på den här sidan – håll dig uppdaterad!

Analys av problem – Undersök den nuvarande situationen för att identifiera utmaningarna i staden och vad du exakt behöver åtgärda.

Planera åtgärder – Definiera den förändring du vill göra innan du genererar idéer och samskapa kring en sammanhängande uppsättning åtgärder.

Resurser – Se till att du har lämpliga och tillräckliga mänskliga och ekonomiska medel för att göra din plan konkret.

Genomföra – Se till att din plan är operativ och förutse utmaningar kopplade till genomförandet av åtgärderna.

Mätresultat – Sätt upp tydliga mål och indikatorer för att kunna övervaka och utvärdera de framsteg som du gör.

Engagera intressenter – Ta reda på vilka dina intressenter är och hur de engagerar och arbetar med dem i varje steg i processen.

Dela kunskap – Fånga, reflektera över och sprida lärdomarna under processen för att göra din plan hållbar.

 

Vad är URBACT-metoden?

Med mer än 20 års erfarenhet av att stödja städer i hela Europa har Urbact utvecklat Urbact-metoden. Denna uppsättning vägledande principer bygger på övertygelsen att vi genom att dela erfarenheter med andra städer kan utnyttja möjligheterna till integrerad, inkluderande och hållbar stadsutveckling.

URBACT-metoden bygger på tre nyckelbegrepp

  • Integration
  • Deltagande
  • Action Lärande

Länkar

Urbact Toolbox | urbact.eu