Till innehåll på sidan
Tecknad bild med ett samhälle

Trygga och inkluderande städer

Hur kan vi skapa framtidens samhällen för att de ska vara trygga och inkluderande – för alla? Hur kan vi utforma områden där barn har en given plats i den offentliga miljön?

Den 17 maj anordnar Formas en Agenda 2030-konferensen på temat ”Att använda kunskap i en osäker värld”.  På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjuds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning. Kl. 10.00 anordnar Formas seminariet ”Trygga och inkluderande städer” där vi utforskar planering som utmanar gängse normer och hur man traditionellt har designat och utformat städer.

Kom förbi eller delta digitalt och ta del av goda exempel från kommun, civilsamhälle och forskningen. Varmt välkomna att läsa mer och anmäla er här: Trygga och inkluderande samhällen – Formas