Till innehåll på sidan
Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. Trädtäckning i 200 tätorter. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Trädtäckning i 200 tätorter

Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter. Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter.
Träd bidrar till att sänka temperaturer varma dagar och tar hand om dagvatten. Det är angeläget att veta hur mycket träd som finns och var de finns. Boverket har tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Den kan kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter använda sig av. Du finner trädtäckningsdatat i två karttjänster. Det går att beställa det kostnadsfritt från Boverket som skikt i GIS. Det går att använda i analyser och planeringsunderlag.

 

Kartläggningen visar att trädtäckning varierar mellan olika tätorter. Det beror främst på olika geografiska förutsättningar och landskapets karaktär. Men kartläggningen visar också att trädtäckning skiljer sig stort inom tätorterna mellan olika stadsdelar. Det finns helt enkelt en ojämn fördelning av träd över staden som kan påverka människors hälsa och välbefinnande.

Läs mer om kartläggningen och hitta karttjänsterna här.