Till innehåll på sidan
Tolv kulturlokaler får bidrag 2024. Foto på gatubild intill Blekinge museum.

Blekinge museum. Foto: Franz Feldmanis/Boverket.

Tolv kulturlokaler får bidrag 2024

Samlingslokaldelegationen beslutade den 20 februari 2024 att bevilja bidrag till tio länsmuseer och två teatrar. Tolv projekt har totalt fått cirka 10,1 miljoner kronor runt om i landet.

Boverket fick denna gång in 31 ansökningar om sammanlagt cirka 46 miljoner kronor. Tolv av dem har fått bidrag. De har fått bidrag för ny- eller ombyggnad, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsanpassning av lokaler samt utbyte eller komplettering av inventarier.

Om bidraget

Samlingslokaldelegationen beslutar om bidrag till kulturlokaler som tillhör någon annan än staten. I första hand får projekt som avser lokaler för länsmuseer bidrag.

Det är Samlingslokaldelegationen som fattar beslut om fördelning av tillgängliga medel. Det sker vid ett tillfälle före utgången av februari månad varje år.

För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara angeläget ur kulturpolitisk synpunkt. Inför prövning av bidrag inhämtar Boverket yttrande från Statens kulturråd.

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke-statliga kulturlokaler är i februari 2025 och sista dag för att komma in med ansökan till Boverket är den 30 september 2024.

Kulturlokaler som fått bidrag

 • Blekinge museum, Karlskrona, Blekinge län, 173 762 kronor
 • Stiftelsen Dalarnas museum, Falun, Dalarnas län, 1 625 000 kronor
 • Falkenbergsrevyn AB, Falkenberg, Hallands län, 424 000 kronor
 • Jämtlands läns museum, Östersund, Jämtlands län, 497 018 kronor
 • Kalmar läns museum, Kalmar, Kalmar län, 1 735 040 kronor
 • Kulturparken Småland AB, Växjö, Kronobergs län, 843 750 kronor
 • Kulturen i Lund, Lund, Skåne län, 775 000 kronor
 • Föreningen Kolhusteatern, Flen, Södermanlands län, 250 000 kronor
 • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, Västernorrlands län, 1 681 250 kronor
 • Västergötlands museum, Skara, Västra Götalands län, 790 468 kronor
 • Stiftelsen Bohusläns museum, Uddevalla, Västra Götalands län, 904 030 kronor
 • Östergötlands museum, Linköping, Östergötlands län, 416 182 kronor

Om stöd till kulturlokaler