Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Almedalen full av bostadsfrågor Flera beslut och förslag innan Almedalsveckans start

Fler bostäder och snabbare bostäder tycks vara en röd tråd i nuvarande bostadspolitik. Troligtvis kommer sänkta krav, förenklade byggregler och serietillverkning bli heta ämnen under Almedalsveckan. Årets Almedalsvecka tycks fyllas till bredden av bostadsfrågor. Under veckorna innan Almedalen släppte regeringen ett stort antal pressmeddelanden som tyder på att den svenska bostadspolitiken kommer att ta nya vändningar.…

 • Av: Hållbar Stad

  Trästad Sverige får 6 miljoner Regeringen satsar på träbyggande

  Regeringen storsatsar på industriellt byggande i trä. Enligt ett pressmeddelande idag kommer föreningen Trästad Sverige att tilldelas totalt 6 miljoner kronor under 2017-2019. Syftet med stödet till Trästad Sverige är att skapa ökad spridning av kunskap och erfarenheter samt att stimulera innovation inom det industriella träbyggandet. Peter Eriksson menar att industriellt byggande med trä i…

  • Av: Hållbar Stad

   Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

   Behovet av att förtäta staden har blivit ett mantra idag. Men förtätning var inte ursprungstanken med hur Stockholm skulle bli hemort för ett växande antal invånare, när våra förorter en gång växte fram. När Stockholms förorter började planeras och ta form efter andra världskrigets slut, anlitades några av tidens främsta svenska stadsplanerare och arkitekter (Det…

   • Av: HOPP!

    Lyckat samarbete mellan fastighets­ägare och kommun

    I Haninge har fastighetsägarna och kommunen gjort gemensam sak för att utveckla stadskärnan. Det handlar om gemensamma mål för byggnadsvolymer och infrastruktur, men också om innehållet i staden, det som gör att människor vill bo, leva och arbeta där. Haninge är en av åtta stadskärnor som ingår i Stockholms regionala utvecklingsplan. Redan 2012 tecknade politikerna…

    • Av: Tillväxtverket

     Konsekvensen av bortglömd kvalitet och samhällsnytta Julia Svensson om bostadsbyggande i Dagens Nyheter

     Miljonprogrammet hade många kvaliteter som dagens byggande saknar. Medan dåtidens bostadsbyggande baserades på forskning, robusta strukturer och kvalitet, skapar vi idag ett bostadsbestånd som sänker kvaliteten och bäddar för stora renoveringskostnader. Det skriver Julia Svensson, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, i Dagens Nyheters granskning av bostadsbristens verklighet. Forskningen visar tydligt att det på lång sikt är…

     • Av: ArkDes

      Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

      Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

      • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

       Regeringen öppnar för bostadsbyggande på statlig mark

       Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att en förhandlingsperson har tillsatts för att undersöka möjligheterna till bostadsbyggande på statlig mark. Mark som kommuner har bedömt vara lämplig att bygga på ska inventeras och lämpliga aktörer ska sammanföras för att realisera bostadsbyggandet. Detta är en av de 22 åtgärder som regeringen presenterat i sitt bostadspolitiska paket. - Nu…

       • Av: Hållbar Stad

        Unikt samarbete för hållbar framtid i Hammarkullen

        Allmännyttiga Bostadsbolaget har nyligen köpt 890 lägenheter med renoveringsbehov i Hammarkullen. Nu storsatsar förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad på att utveckla stadsdelen i nära dialog med Hammarkulleborna. Genom att förvärva bostadshusen på Gropens Gård och Bredfjällsgatan blir Bostadsbolaget den dominerande fastighetsägaren i Hammarkullen med totalt 2 200 hyresrätter. – Nu blir det mycket enklare…

        • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

         The Swedish dilemma Welfare housing policies vs. market-driven policies

         When facing the challenge of building more than half a million homes in less than ten years, there are two roads that a country like Sweden can choose from. Eithter it learns from history or it builds itself a crisis. Daniel Movilla, architect, professor and researcher at the Technical University of Madrid analyses the Swedish housing policies. A…

         • Av: Daniel Movilla Vega

          Kollektivtrafik påverkar fastighetspriser – särskilt i lägre prissegment

          Fastighetspriset blir högre ju närmare stationen ett hus befinner sig. Det visar forskning vid K2 som nyligen publicerats i Journal of Transport Geography. Artikeln The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income är författad av Désiree Nilsson och Helena Bohman, K2 och Malmö högskola. – Vi kan se att närheten till tågstation…

          • Av: K2